Latest news

Sertifikācija

SIA „LDz Infrastruktūra” ir sertificēta integrētā kvalitātes un vides vadības sistēma, atbilstoši ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 prasībām.

Uzņēmuma kvalitātes un vides vadības sistēmas politika

Uzņēmums LDZ Infrastruktūra apņemas uzturēt darba kārtībā un pastāvīgi uzlabot kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001 un vides pārvaldības sistēmu ISO 14001, balstoties uz veikto analīzi pamatdarbības jomā:  dzelzceļa būve un remonts,  pārmiju pārvedumu nomaiņa, dzelzceļa mašīnu, instrumentu un nestandarta iekārtu remonts, sliežu metināšana, pārejas sliežu un izolējošo salaidņu izgatavošana, garsliežu pārvadāšana.

 

Uzņēmuma stratēģija ir virzīta uz konkurētspējas palielināšanu ārvalstu tirgū, piemēram, Baltijas valstīs. To būs iespējams īstenot pateicoties uzlabotai vadīšanas efektivitātei, nodrošinot augstu sniegtā pakalpojuma kvalitāti, samazinot ražošanas izmaksas un veicot vecās tehnikas nomaiņu pret jaunām.

 

Uzņēmuma ilgtermiņa mērķis ir peļņas gūšana, pamatojoties uz kvalitatīvu un drošu pakalpojumu sniegšanu, kas balstās uz:

  •  Profesionālu lēmumu pieņemšanu realizējot visus projektus;
  • Savlaicīgu un elastīgu reaģēšanu uz pasūtītāja izvirzītajām prasībām/vēlmēm, kas saistītas ar pamatdarbības sfēru, atbilstoši normatīvi-tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām;
  • Iesaistīt visus darbiniekus visos pamatprocesos, pamatojoties uz motivāciju un labu komunikāciju starp vadību un darbiniekiem;
  • ilgtermiņa sadarbības attiecību veidošanu ar pasūtītājiem.

 

Uzņēmuma mērķi ekoloģijā:

  • Identificēt un kontrolēt vides aspektus atbilstoši to ietekmei uz vidi, pastāvīgi samazinot to ietekmi uz apkārtējo vidi;
  • Nodrošināt dabas un energoresursu patēriņa monitoringu, lai optimizētu enerģijas izmantošanu un padarītu efektīvāku resursu izmantošanu;
  • Rīcības plāna sastādīšana, lai novērstu avārijas situācijas un nelaimes gadījumus;
  • Personāla apmācība par rīcību avārijas situācijās un sistemātiska zināšanu pārbaude;
  • Veikt pasākumus, lai samazinātu riskus, kas saistīti ar ekoloģiskajiem aspektiem;
  • Veikt pasākums, lai samazinātu riskus, kas saistīti ar darba drošību un nodrošinātu drošu darba vidi.

Ar kvalitātes un ekoloģijas politiku ir iepazīstināti visi uzņēmumss darbinieki un tā ir pieejama visām ieinteresētām pusēm. 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28