Latest news

Sertifikācija

SIA “LDZ infrastruktūra” integrētā vadības sistēmas kvalitātes un vides pārvaldības politika

 

Uzņēmums apņemas pastāvīgi pilnveidot kvalitātes vadības un vides pārvaldības sistēmu, veicot nepārtrauktu analīzi savas pamatdarbības jomā: dzelzceļa mašīnu, instrumentu un nestandarta iekārtu noma, apkope un remonts, sliežu metināšana, pārejas sliežu un izolējošo salaidņu izgatavošana, garsliežu pārvadāšana. 

Uzņēmuma stratēģija ir virzīta uz konkurētspējas palielināšanu Baltijas valstu tirgū. To iespējams īstenot pateicoties efektīvai procesu vadībai, nodrošinot augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti, samazinot ražošanas izmaksas un veicot kvalitatīvu tehnikas remontu. 

 

Uzņēmuma ilgtermiņa mērķis ir peļņas gūšana, sniedzot kvalitatīvu un drošu pakalpojumu, kas pamatojas uz:

• profesionālu lēmumu pieņemšanu projektu realizācijā;

• savlaicīgu un elastīgu reaģēšanu pasūtītāja izvirzītajām prasībām;

• darbinieku proaktīvu iesaisti, izmantojot atbilstošu motivāciju, apmācību un komunikāciju;

• ilgtermiņa sadarbības attiecību veidošanu ar pasūtītājiem;

• likumdošanas un citu normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Uzņēmuma apņemšanās kvalitātes vides pārvaldības jautājumos:

• ievērot ilgtspējīgas attīstības pamatprincipus, identificējot un kontrolējot vides aspektus, pastāvīgi samazinot to ietekmi uz apkārtējo vidi;

• nodrošināt dabas un energoresursu patēriņa monitoringu;

• izmantot atgriezenisko saiti ar pasūtītājiem un sadarbības partneriem pārvaldības pilnveidošanai;

• noteikt pasākumus avārijas situāciju un negadījumu novēršanai;

• nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem, lai sasniegtu definētos mērķus.

 

Ar kvalitātes, ekoloģijas un darba drošības politiku ir iepazīstināti visi uzņēmuma darbinieki un tā ir pieejama visām ieinteresētām pusēm.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31