Sertifikācija

SIA „LDz Infrastruktūra” ir sertificēta integrētā kvalitātes un vides vadības sistēma, atbilstoši ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 prasībām.

Uzņēmuma kvalitātes un vides vadības sistēmas politika

Mūsu uzņēmuma darbība vērsta uz sliežu ceļa, pārmiju pārvedu, ceļa mašīnu un mehānismu remonta pakalpojumu sniegšanu patērētājiem.

Lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu augstu kvalitāti, mēs patstāvīgi noskaidrojam patērētāja prasības un veicam personāla apmācību, un tādā veidā pilnveidojot uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu.

Uzņēmuma darbības sertificētās sfēras:

  • Dzelzceļa būve un remonts;
  • Pārmiju pārvedu nomaiņa;
  • Dzelzceļa mašīnu un instrumentu remonts;
  • Nestandarta iekārtu remonts;
  • Sliežu metināšana, pārejas sliežu un izolējošo salaidņu izgatavošana, garsliežu pārvadāšana.

Kvalitātes mērķu sasniegšana dod iespēju pilnveidot Kvalitātes sistēmu, pilnīgāk apmierināt pasūtītāja prasības, saudzīgi atteikties pret apkārtējo vidi, nodrošināt cilvēku drošību un paaugstināt darbinieku kompetenci.

Galvenie kvalitātes vadības uzstādītie mērķi ir:

  • Darba produktivitātes palielināšana;
  • Klientu vēlmju apmierināšana pēc iespējas īsākā laikā un augstākā kvalitātē;
  • Darbinieku kompetences paaugstināšana, nodrošinot papildus apmācības un kursus;
  • Darbinieku darba vides uzlabošana, pilnveidošana, nodrošinot drošus darba apstākļus.

Kvalitātes un vides vadības sistēmas nepārtrauktā pilnveidošanā un mērķu sasniegšanā iesaistās visi uzņēmuma darbinieki, jo iegūtās zināšanas un pieredze, tiek izmantota nepārtrauktai tehnoloģisko procesu pilnveidošanai un resursu ekonomēšanai, tādā veidā samazinot negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un nodrošinot darbību, kas atbilst likumdošanas prasībām.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28